Quản lý đăng ký

Bạn có thể theo dõi thảo luận tại Hướng dẫn cách xóa bỏ /category/ trong url WordPress. Làm ninja mà vẫn học được nhiều điều mới cũng hay đấy. Vậy thì điền email xuống dưới để đăng ký ngay thôi!