Token không hợp lệ!
------------------------------------------------------------------
Xem hướng dẫn tại: Tạo khiên bảo vệ Avatar Facebook | Menu Tools trên Evergreen.

Bước 1: Lấy Token Facebook full quyền
Bước 2: Thay vào đường dẫn "https://evergreen.edu.vn/tools/profile-picture-guard/?token=EAAA..." với "EAAA..." là Token bạn vừa nhận được
Bước 3: Báo "Thành công" thì bạn F5 lại Profile và tận hưởng thành quả!