FB Age Filter Tool

Công cụ lọc độ tuổi khách hàng theo data ID Facebook đơn giản, nhanh chóng, dễ sử dụng, từ Evergreen
Hướng dẫn sử dụng FB Age Filter Tool

Bước 1: Get Access Token FB full quyền

Bước 2: Thay thế Token vừa lấy được vào khung "EAAA… (Điền Token Facebook)"

Bước 3: "Nhập độ tuổi muốn lọc" vào khung chứ không phải khoảng. VD: 20. Khi cho ra sẽ có kết quả nhỏ hơn 20, lớn hơn 20 hoặc không công khai độ tuổi. Muốn lọc theo khoảng bạn cần lọc 2 lần.

Bước 4: Nhập data ID Facebook vào khung. Mỗi ID 1 dòng, không bị thừa dấu cách (khoảng trắng) trước và sau ID

Đọc chi tiết tại: Lọc độ tuổi khách hàng theo data ID Facebook | Menu Tools trên Evergreen.