Facebook ID & Username Converter Tool

Công cụ chuyển đổi Username sang ID Facebook và ngược lại đơn giản, nhanh chóng, dễ sử dụng, từ Evergreen

Hỗ trợ chuyển đổi từ Tên người dùng của Profile (cá nhân), Fanpage (trang), Group (Nhóm) sang ID FB tương ứng và ngược lạiHướng dẫn sử dụng Facebook ID & Username Converter Tool

Bước 1: Get Access Token FB full quyền

Bước 2: Thay thế Token vừa lấy được vào khung "EAAA… (Điền Token Facebook)"

Bước 3: Nhập data Username/ID Facebook vào khung. Mỗi Username/ID 1 dòng, không bị thừa dấu cách (khoảng trắng) trước và sau Username/ID. Ví dụ:

Chỉ copy ký tự màu đỏ

Đọc chi tiết tại: Chuyển đổi Username sang ID Facebook và ngược lại | Menu Tools trên Evergreen.