Tag: xo

xo là những ký hiệu đặc biệt, x tượng trưng cho hai môi chạm nhau kiss (nụ hôn) và o tượng trưng cho vòng tay khi ôm hug (cái ôm) => xo nghĩa là hug & kiss (ôm hôn)

Khi comment từ xo hay xoxo hay xoxoxo hay bisou hay hali sẽ có màu hồng và hiện lên tường hiệu ứng thả tim trên Facebook: những trái tim bay lên và nổ ra những trái tim nhỏ hơn