Tag: WP Smush

WP Smush hay Smush Image Compression and Optimization là plugin miễn phí trong kho của WordPress, có chức năng tối ưu hóa hình ảnh như giảm dung lượng hay resize images đã upload lên website.

Hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng và chức năng của gói mở rộng Smush Image Compression and Optimization, kích hoạt Plugin WP Smush Pro miễn phí, how to active WP Smush Pro free từ Evergreen