Tag: Từ vựng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh (vocabulary) là tập hợp các từ ngôn ngữ English. Evergreen sẽ chia sẻ, giới thiệu đến mọi người những từ vựng tiếng Anh thông dụng, phổ biến và hay dùng nhất để làm giàu thêm kho từ vựng của các bạn.