Tag: Tiếng lóng tiếng Anh

Tiếng lóng hay từ lóng tiếng Anh (slang) là những từ hay cụm từ được một bộ phận người sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Evergreen giới thiệu đến mọi người những từ lóng phổ biến, thông dụng nhất của người bản xứ.

Cùng học 1 chút với BBC: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/thai/features/6-minute-english/ep-160901