Schema

Schema là gì?

Schema hay schema.org là lược đồ cho dữ liệu có cấu trúc trên internet, trang web, email html,… Bạn có thể hiểu đơn giản chúng là các thẻ trên website để xác định thông tin bạn muốn cung cấp cho công cụ tìm kiếm. Từ đó, giúp tăng thứ hạng của mình trên Search Google hay là hỗ trợ SEO top đấy. Trên Google, schema.org sẽ giúp trang web của bạn hiển thị thu hút hơn thông qua Rich Snippets (Article, starRating, Review, Business Entity Type, Course, Book, Music, Video, Recipe,…). Thông thường, Schema được đặt trong thẻ head, Microformat được đặt trong thẻ body.

Schema có nhiều dạng mã hóa như RDFa, Microdata hay JSON-LD. Tuy nhiên, Evergreen chỉ hướng dẫn dạng JSON-LD cho đơn giản, dễ thực hiện trên website của bạn.

Chia sẻ kiến thức, mẹo, thủ thuật, kinh nghiệm sử dụng, cài đặt Schema trên website của bạn giúp tăng thứ hạng từ khóa, SEO top Google từ Evergreen