Tag: Rich Snippets

Rich Snippets là gì?

Rich Snippets hay giờ là Rich Results là kết quả khi hiển thị dữ liệu có cấu trúc của trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm như Google Search, Bing, Yahoo,… mà Cốc Cốc cũng có đấy. Theo như Google, có các loại Rich Results là:

  • Enhancements: Breadcrumb, Corporate Contact, Carousel, Logo, Sitelinks Searchbox, Social Profile
  • Content types: Article, Book, Course, Dataset, Event, Fact Check, Job Posting, Local Business, Music, Occupation, Podcast, Product, Recipe, Review, TV and Movie, Video
  • Thông tin chi tiết tìm hiểu tại: https://developers.google.com/search/docs/guides/search-gallery

Để tạo Stuctured Data trên website có thể đánh dấu bằng Schema và Microformat. Không phải website có dữ liệu có cấu trúc là sẽ được hiển thị trên Google. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố và trick nữa đấy.

Chia sẻ kiến thức, mẹo, thủ thuật, kinh nghiệm giúp trang web của bạn hiển thị tốt hơn trên công cụ tìm kiếm như Google với Rich Snippets từ Evergreen