Tag: Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh (English Grammar) là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh, quy luật sắp xếp trật tự câu và sự quan hệ hài hòa giữa các từ, yếu tố tạo nên 1 câu văn hoàn chỉnh diễn tả ý nghĩa thông tin 1 cách chính xác, bài bản, khoa học.

Giới thiệu. chia sẻ, hướng dẫn cách sử dụng những ngữ pháp tiếng Anh bao gồm quy tắc sắp xếp, chia các thì, thể, dạng trong câu, cấu trúc câu, cấu trúc ngữ pháp cơ bản, nâng cao, thông dụng nhất để giao tiếp hàng ngày, English Grammar in use từ Evergreen