Tag: Langmaster

Langmaster Learning System là hệ thống trung tâm Anh ngữ lớn ở Hà Nội với hơn 10 cơ sở trung tâm tiếng Anh, có hệ thống marketing hùng hậu. Chủ yếu dạy học tiếng Anh giao tiếp và tạo động lực.

Cập nhật những tin tức, thông tin mới nhất, giới thiệu về trung tâm tiếng Anh Langmaster: những vụ drama, bê bối, dạy học tiếng Anh,…