Tag: kk Star Ratings

kk Star Ratings là plugin Wordpress có chức năng thu thập và hiển thị ratings (đánh giá, bình chọn) từ người dùng trên website của bạn. Nó hỗ trợ Google Rich Snippets nên website của bạn có thể hiển thị đánh giá sao trên bảng kết quả tìm kiếm Google Search Engines