Tag: Fanpage

Fanpage là trang được lập ra trên Facebook như timeline của cá nhân hay tổ chức, chia sẻ những thông tin cho một cộng đồng có chung mục đích hay sở thích, từ đó gắn kết họ lại với nhau giúp tương tác dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn theo dõi thông tin từ một Fanpage, hãy bấm like hay theo dõi.