Tag: Cấu trúc tiếng Anh

Giới thiệu. chia sẻ, hướng dẫn cách sử dụng những cấu trúc tiếng Anh (English Structure) bao gồm cấu trúc câu, cấu trúc ngữ pháp cơ bản, nâng cao, thông dụng nhất để giao tiếp hàng ngày, mẫu câu hỏi, nói chuyện hay gặp, thường dùng, cấu trúc đề thi TOEIC, IELTS, TOEFL từ Evergreen