Tag: BFF

BFF hay BFFs là viết tắt tiếng anh của từ “Best Friends Forever”, có nghĩa là “Mãi mãi là bạn thân”. Hoặc ngoài ra còn có thể hiểu là viết tắt của “Best Facebook On Friend”, có nghĩa là “Bạn tốt nhất trên Facebook”. Hoặc cũng có thể hiểu từ này chỉ Bạn thân, bạn tri kỷ, những người bạn tốt.

Khi comment chữ BFF sẽ có màu xanh và hiện lên tường hiệu ứng đập tay high five trên Facebook: hai bàn tay vỗ vào nhau hướng lên trên