Tag: AMP

AMP là gì?

AMP là thư viện mã nguồn mở, giúp tạo trang web nhanh, mượt mà và tải ngay lập tức cho người dùng.

Trang AMP cho thiết bị di động (Google AMP) là trang đã được tăng tốc và lưu trong Google AMP Cache.

AMP pages có 3 thành phần chính là AMP HTML, AMP JS và Google AMP Cache.