Chuyên mục: Story

Nơi chia sẻ, giới thiệu, tản mạn, cảm xúc, phân tích tâm tư, những câu chuyện tình cảm vui buồn cuộc sống, kinh nghiệm cá nhân, những thất bại, thành công trên con đường kinh doanh và khời nghiệp chỉ có tại Evergreen Story mini blog