Structured Data & Rich Results

Đây là series về SEO Snippets hướng dẫn bạn cách tạo lược đồ trên website bằng cách sử dụng Schema và Microformat, hay còn được gọi là Dữ liệu có cấu trúc (Structured Data). Từ đó giúp cho trang web nhanh lên top Google và hiển thị tốt hơn với Rich Results (trước kia là Rich Snippets)

Lưu ý: Những thuật ngữ trên bạn có thể click luôn link để đọc định nghĩa và xem những bài viết liên quan