Structured Data & Rich Results

– Đây là series về SEO Snippets hướng dẫn bạn cách tạo lược đồ trên website bằng cách sử dụng Schema Markup và Microformat, hay còn được gọi là Dữ liệu có cấu trúc (Structured Data). Từ đó giúp cho trang web nhanh lên top Google và hiển thị tốt hơn với Rich Results (trước kia là Rich Snippets). Ngoài ra, Evergreen cũng sẽ giúp bạn sửa lỗi Schema thông dụng.

– Những loại Schema phổ biến có thể kể đến: Article, FAQPage, Event, How-to, starRating, Review, Business Entity Type, Course, Book, Music, Video, Recipe,…

Lưu ý: Những thuật ngữ trên bạn có thể click luôn link để đọc định nghĩa và xem những bài viết liên quan