Cách onpage giúp tăng traffic cho website

Đây là series, loạt bài viết hướng dẫn cách onpage giúp tăng traffic, lưu lượng, người truy cập, time onpage, onsite, giảm tỷ lệ thoát (bounce rate) cho website. Bạn chỉ cần thêm thông báo, link nội bộ (internal link), tạo cấu trúc bài viết,… giúp khách dễ dàng tiếp cận những bài viết liên quan và quay trở lại trang web. Lưu ý, đừng có lạm dụng quá, tất cả cần có ích cho người dùng thì họ mới thực sự trở thành độc giả trung thành được.