Kiến thức

Lịch sử Việt Nam – Những câu chuyện thú vị

Lịch sử Việt Nam - Những câu chuyện thú vị
Tác giả Evergreen

Lịch sử Việt Nam có những trang sử hào hùng trải dài suốt mấy nghìn năm. Nhưng bạn vẫn buồn chán vì phải cố nhớ những mốc thời gian lịch sử? Bạn chẳng có hứng thú với những trận đánh lớn nhỏ? Bạn muốn một Việt Nam hùng mạnh, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu? Vậy thì hãy đọc những câu chuyện lịch sử thú vị dưới đây. Chúng không hề có trong sách giáo khoa đâu. Bạn sẽ thấy một nước Đông Lào hoàn toàn mới, một quốc gia không phải dạng vừa đâu. Evergreen đã sưu tầm từ nhiều nguồn để chia sẻ đến mọi người.

Xem phần tiếp theo: Cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam trong xã hội phong kiến xưa

1. Lý Thái Tông và Nùng Trí Cao

Năm 1039

Nùng Tồn Phúc nổi loạn. Lý Thái Tông sai quân tướng đập cho một trận, đem Nùng Tồn Phúc xử tử.

Năm 1041

Nùng Trí Cao là con của Nùng Tồn Phúc lại nổi loạn. Lý Thái Tông sai quân tướng đập cho trận, thương tình đã xử tử cha với anh lần trước rồi nên dù bắt được Trí Cao lại thả về.

Năm 1048

Nùng Trí Cao lại làm loạn. Lý Thái Tông sai quân tướng đập cho trận, bắt được Trí Cao lại thả về.

Năm 1052

Nùng Trí Cao lại làm loạn. Nhưng vì 3 lần trước làm loạn bị đập cả 3 nên lần này không chơi ở Việt nữa, chuyển địa bàn sang Trung Quốc quậy. Thế nhưng quân Tống không chống được, bị Trí Cao đánh lấy Ung châu, rồi sau đó chiếm tới 9 châu ở đất Quảng Đông và Quảng Tây.

Nhà Lý xin nhà Tống mang quân phối hợp, nhưng các đại thần sợ quân Lý sang phạm vào đất là hết hơi nên bảo thôi, để tự xử.

Các thành Tống bị quậy tanh bành đến hơn 1 năm. Nhà Tống phải dốc rất nhiều quân rồi cử chiến tướng số 1 Địch Thanh mới dẹp được.

2. Lê Thánh Tông

Chiêm Thành (Chăm Pa) quấy phá Đại Việt

Vua tức quá, đem đại quân đến hỏi tội, “lỡ tay” diệt 6 vạn quân dân, bắt 3 vạn người, gần như diệt quốc Chiêm Thành.

Nhà Minh muốn đưa vua Chiêm Thành khác lên ngôi vương, song lại bị Đại Việt cản trở và phải phái người xuống Vương quốc Malacca để lập vua thay thế.

Phái đoàn Mã Lai sau đó sang cầu cứu nhà Minh, kêu rằng người Việt đã tấn công bọn họ, song không bật được do không có ủng hộ của nhà Minh.

Nhà Minh cũng không làm gì, chỉ động viên Mã Lai và đưa chiếu bảo Đại Việt thôi không “bắt nạt” các bạn kia nữa.

 

Lạn Xạng (Lào) thời Lê Thái Tổ (Lê Lợi) vào hùa với quân Minh “đánh hôi”, đến đời Thánh Tông vẫn quấy rối. Bồn Man (Lào) cũng a dua theo chọc ngoáy.

Lê Thánh Tông dấy binh sang oánh cho bẹp dí, tiện thể “phượt” đến sát biên giới Miến Điện (Myanmar). Bồn Man sau đó phải xin lỗi và xin phụ thuộc Việt.

Lạn Xạng (Lão Qua) sau đó quá sợ, không chơi với Đại Việt nữa, gia nhập hội “các nước anti Việt”. Hậu duệ phải chạy sang nước Bát Bá (tức miền bắc Thái Lan).

Vua Lê lại chấn chỉnh quân ngũ, túm cổ nước Xa Lý (dân tộc Thái ở Vân Nam), bắt ép phải đưa quân Xa Lý đi đánh Bát Bá.

Khi quân này bị phục kích chết hại rất nhiều, vua Lê mới rút quân về.

Vua Minh sai quan làm tờ hịch trách vua Lê xâm phạm nước nhỏ.

Vua Lê đáp là “Chưa từng xâm lược Lão Qua và không biết Bát Bá là nước nào”.

Nhà Minh thấy lời vua Lê “trí trá”, nhưng cũng ậm ừ cho qua chứ không làm to chuyện.

Nguyên nhân  trực tiếp dẫn đến Chiến tranh Đại Việt – Lan Xang (1478-1480)

Năm 1478, một viên tướng của vua Lan Xang (Ai Lao hay Lão Qua) bắt được voi trắng. Đại Việt biết tin liền sai sứ sang xin lông voi. Thái tử Lan Xang cáu vì hay bị xin đểu thay vì gửi lông voi thì đặt cứt voi ở trong rương quà. Thế là vua Lê Thánh Tông viết chiếu hạch tội rồi dẫn quân sang đánh.

CHIẾN TRANH ĐẠI VIỆT – LAN XANG

(Tóm tắt cho ai lười đọc: Thái tử Lào trêu Đại Việt và cái kết diệt quốc. Quân Đại Việt tiếp tục “đi lạc” đường khẳng định vị thế cũng như truyền thống yêu chuộng hòa bình).

Tình hình quan hệ Ngoại giao giữa Đại Việt và Lan Xang bắt đầu trở nên căng thẳng từ thời khởi nghĩa Lam Sơn khi Biên Quân Lan Xang liên tục đem quân đột kích vào các thành trì biên giới phía Tây nước Việt. Đỉnh điểm là hơn 30.000 Biên quân đã đánh úp nhằm phối hợp với quân Minh tiêu diệt nghĩa quân Lam Sơn. Tuy kế hoạch bất thành nhưng để lại thiệt hại lớn, khắc sâu mối thù giữa nhân dân 2 nước.

Sau khi Lê Lợi thống nhất, đã chiếm đóng, sáp nhập nhiều mường của nước Lan Xang và yêu cầu nước này phải chịu thuần phục cũng như triều cống hàng năm.

Ngoài ra, nước Bồn Man, 1 tiểu quốc giáp với xứ Nghệ An xin được nội thuộc với Đại Việt. Được Vua Lê Nhân Tông phê duyệt, trở thành Châu Quy Hợp và vẫn cho người Bồn Man nắm giữ quyền phụ đạo.

Vào năm 1478, 1 viên tướng Lan Xang bắt được 1 con voi Trắng. Theo như văn hóa của họ, việc xuất hiện Voi trắng là thể hiện sự thịnh vượng, được thần Linh dẫn dắt, đất nước sẽ hùng mạnh.

Sau khi nghe tin, Lê Thánh Tông Đại Đế bèn đánh tiếng muốn xin 1 ít lông voi trắng để bày tỏ tình hữu nghị giữa 2 bên. (Trong khi nước ta, voi trắng tính theo đàn 😞). Thái tử Lan Xang lúc bấy giờ là Chao – Chiêng – Leo bày tỏ sự căm ghét với nhà Lê, liền gửi 1 thùng 💩 voi cho Đại Việt. Nào ngờ, chỉ vì trò nghịch dại của Thái tử, đã làm cho Lê Thánh Tông tức giận, khởi phát chiến tranh và khiến cả vương Quốc bị diệt vong. Mãi mãi không thể khôi phục.

2. Lực lượng

Cần phải biết rằng, Lan Xang là 1 đất nước có truyền thống chơi Voi chiến lâu đời. Cái danh “Triệu Voi” không phải chỉ để chưng cho vui. Thái Tử Chao Chiêng Leo huy động toàn bộ lực lượng gồm, 6 chiến tướng, 2 vạn quân và 2000 thớt voi chiến, ngày đêm chuẩn bị, quyết đánh bại quân Đại Việt.

Theo như sử Lào chép, quân Đại Việt có tới hơn nửa triệu quân, 4.000 chiến tướng và được trang bị vũ khí đầy đủ. Về lực lượng của Đại Việt, Lê Thánh Tông Đại Đế đặc sai Thái Úy Sùng, Quận công Lê Thọ Vực, Hà bá Lê Huy Cát, cùng nhiều chiến tướng đeo ấn tướng quân, dẫn 20 vạn quân Tinh Nhuệ đánh tiên phong. Chốt hẹn đến tháng 8 năm nay, chia quân ra đánh.

Chiến dịch chinh phạt Bồn Man, sẽ do Chinh Tây Đại Tướng Quân Lê Thọ Vực đánh tiên phong vào các quân doanh du kích, rồi vây chặt cánh quân giặc. Chiếm đóng vị trí chiến lược là Trấn Ninh rồi đánh thẳng vào trung quân.

“Chinh Di tướng quân Trịnh Công Lộ chỉ huy các doanh quân thổ binh từ đường An Tây tiến vào để chiếm giữ mạn thượng lưu. Trấn Lỗ tướng quân Lê Đình Ngạn chỉ huy các doanh quân hoành dã từ đường Ngọc Ma đánh tới để cắt ngăn đường giặc chạy. Du kỵ phó tướng quân là bọn Lê Lộng đi đường châu Thuận Mỗi để bóp cổ chẹn lưng. Thảo tặc phó tướng quân là bọn Lê Nhân Hiếu theo lối phủ Thanh Đô để đánh chỗ sơ hở… Nay trẫm tự cầm cờ mao trắng điều khiển, tự cầm lưỡi búa vàng chỉ huy.”.

Như vậy, quân Đại Việt gồm 5 đạo quân đánh vào 2 nước, tổng là 18 vạn.

3. Diễn biến

Trải qua nhiều cuộc xung đột nhỏ lẻ, đến tháng 7 năm 1779, Lê Thánh Tông Đại Đế xuống chiếu kể tội nước Bồn Man. Cho rằng nơi đây cấu kết với Lan Xang, giết hại sứ thần, chứa chấp phản tặc, thái độ bấp bênh… Rồi cho 5 đạo quân xuất phát.

Theo sử Lào chép lại, Đại Quân Lan Xang phục kích quân Đại Việt ở đồi Poomug, đại chiến suốt 3 ngày 3 đêm, đánh bất phân thắng bại. Cả 2 đều chịu tổn thất lớn. Đại quân Lan Xang phải rút về cánh đồng Na Muông Kon và Nahaido nhưng bị Đại Việt truy kích, bao vây rồi giết sạch. 2 chiến tướng của Lan Xang tử trận cùng với phần lớn đại quân. 2 cánh quân viện binh đến ứng cứu cũng bị Đại Việt giết sạch. Riêng thế tử Cheo Chiêng Leo, người bày ra cái trò nghịch dại bị thương nặng rồi chết. Quân Đại Việt tấn công thẳng vào thủ đô Luông Pha Băng cướp phá. Hoàng thất Lan Xang phải lên thuyền, tháo chạy về Lanna (Thái). Hoàng tử Thengkham dẫn Quân về tái chiếm lại thủ đô Luông Pha Băng nhưng lúc này Đại Việt đã rút.

Theo sử của nước Thái Lan, không hiểu vì lý do gì, quân Đại Việt sau khi san phẳng Lan Xang còn vô tình đánh nhầm thẳng vào biên giới Lanna khiến nhiều người chết. Trong khi sử Việt lại chối bỏ điều này 🤷

Hết đánh Lan na, Đại Quân Đại Việt do Lê Thánh Tông chỉ huy còn kéo quân đánh thẳng vào biên giới Myanmar, đến tận Hành Cung Chiềng Vang, rồi đến Châu Bồ. Uy hiếp triều đình Miến Điện phải thả tàn quân ra rồi mới trở về.

Ở mặt trận Bồn Man, chiến thắng áp đảo nghiêng về phía Đại Việt. Tuy nhiên, người đưa thư thắng trận đã bị quân Bồn Man giết hại, không nhận được tin báo. Lê Thánh Tông Đại Đế tưởng ở Bồn Man thua trận, bèn đốc thúc thêm 30 vạn quân cứu viện đến ứng cứu. Kết quả là Bồn Man đã nát, nay càng nát hơn. Theo thống kê, ban đầu Bồn Man có 9 vạn hộ,( nửa triệu người) nhưng nay chỉ còn không quá 2000.

4. Kết quả

Ai Lao cho rằng đã giết đc 3400 tướng lĩnh Đại Việt. Trong khi Đại Việt không bình luận gì thêm ngoài việc đã đốt phá, cướp bóc, hủy diệt gần như toàn bộ vương quốc Ai Lao và Bồn Man, sáp nhập cả 2 nước vào lãnh thổ trong suốt 300 năm cho đến thời Nguyễn Ánh, đặt là Trấn Ninh đặt dấu chấm hết cho cả 2 đất nước này. Vĩnh viễn không thể khôi phục.

Do bị đốt phá hầu hết sách sử, nên nước Lào hiện nay cũng chẳng còn ghi chép gì nhiều. 😞 Đại Minh bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột của Đại Việt. Cho rằng việc tự ý hủy diệt Cham Pa, Lan Xang, Bồn Man là không nên, chưa kể còn đem quân sang đánh phá biên giới nhà Minh nữa. 🤷🤷🤷

3. Áo long bào vàng

Tất cả các nước thần phục thiên triều thì vua chỉ được mặc áo bào đỏ, vì vua thiên triều mặc áo bào vàng. Nhưng vua Lê mình cũng vẫn tự mặc áo bào vàng cho oách

Nguyên là muốn mặc áo vàng phải đi sứ xong thiên triều cho thì sẽ cấp vải vàng để may áo cho sứ mang về. Nhưng Đại Việt be like tao lại hiếm lạ vải vàng lắm đấy mà xin nên tự may luôn.

4. Xe tăng Việt Nam bị lạc trên đất Thái Lan

(Nội dung dưới đây chỉ mang tính chất vui vẻ dựa trên lịch sử có thật khi Việt Nam đưa quân tình nguyện sang giúp đỡ Campuchia chống lại nạn diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ (Khmer Rouge) do Pol Pot lãnh đạo)

 

Sau một cuộc giằng co với với Polpot, một chiếc xe tăng bị lạc trong rừng Campuchia.

– Báo cáo đồng chí, hình như chúng ta đi lạc rồi!

– Mở bản đồ ra xem đi.

– Thưa, hình như ta gần biên giới Thái Lan rồi ạ.

– Thế thì đi lạc chút đi…

 

Trong khi đó, ở đồn biên phòng Thái Lan:

– Báo cáo, có một xe tăng không rõ nguồn gốc đang tiến vào đây.

– Lo cái gì, không sợ.

– BÁO CÁOOOOOOO!

– Ồn vl, CÁI GÌ?

– XE TĂNG VIỆT NAM ĐANG TIẾN TỚI Ạ.

– Việt Nam? Bọn nào nghe quen quen.

– Là thằng vừa mới đánh thắng Mỹ, vừa làm gỏi hết cái PhnomPenh của Polpot ấy.

– VÃI L*N, CHÚNG ĐỊNH CHIẾM THÁI LUÔN À?

 

Biên phòng Thái gọi lên Bộ Quốc Phòng Thái:

– Alo, Việt Nam nó đang tấn công về đây.

– Tôi hiểu rồi.

– ALO? TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ NGHE ĐÂY! VIỆT NAM ĐANG CÓ Ý ĐỊNH TẤN CÔNG THÁI LAN. YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ TỬ THỦ, KHÔNG CHO VIỆT NAM ĐẶT CHÂN VÀO BANGKOK.

 

Trong khi đó Tank Việt Nam vừa lái chậm vừa bắn sau lưng quân Thái bỏ chạy:

– Haha, cái này vui quá đội trưởng.

– Cứ bắn đi, xem bọn này chạy vui vl, bắn từ từ thôi, dọa tí =))))

– BÁO CÁO, CÓ ĐIỆN PHẢI VỀ.

– Chẹp, mất vui vl.

– XE TANK, RÚT VỀ!

 

Lính Thái:

– Hên vl, cứ tưởng bọn nó định chiếm luôn Thái chứ :((((

_ RDVN Group _

 

Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều chiến tích lịch sử của đất nước Việt Nam. Bạn có thấy Việt Nam mình cũng hổ báo đấy chứ. Mình sẽ tiếp tục tổng hợp và chia sẻ đến mọi người trong những bài viết tiếp theo. Nhớ theo dõi Evergreen để cập nhật sớm nhất nha!

Về tác giả

Evergreen

Chiko (Chí Thiện Evergreen) - Người truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tại Trung tâm Anh ngữ Evergreen English Center - Học tiếng Anh giao tiếp bằng trải nghiệm.
Ngoài ra, Evergreen còn chia sẻ thủ thuật Facebook, kiến thức SEO và Google, kinh nghiệm Wordpress.
Nếu bạn cảm thấy thú vị, hãy đăng ký nhận tin qua Email ngay ~~~> Subscribe <~~~
Để lại comment!

1 Comment

  • Hồi đi học mà được dạy những câu chuyện thú vị thế này chứ không phải Việt Nam là đất nước giàu tài nguyên luôn bị ngoại quốc nhòm ngó thì nó hứng thú biết bao nhiêu. Đấy Đông Lào mới là dân máu mặt trong Đông Nam Á chứ Việt Nam ta thì có dám động tay động chân với ai đâu