Chuyên mục: TOEIC

TOEIC (Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ đẻ), đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Sau khi hoàn thành bài thi bạn sẽ nhận được chứng chỉ TOEIC có tác dụng trên toàn thế giới

Hướng dẫn, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, mẹo luyện thi TOEIC online miễn phí cơ bản phần A TOEIC Listening và phần B TOEIC Reading tại Evergreen