Quản lý đăng ký

Bạn có thể theo dõi thảo luận tại Từ vựng và mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi đi cắt tóc. Làm ninja mà vẫn học được nhiều điều mới cũng hay đấy. Vậy thì điền email xuống dưới để đăng ký ngay thôi!