Quản lý đăng ký

Bạn có thể theo dõi thảo luận tại Cách chuyển đổi Username sang ID Facebook và ngược lại. Làm ninja mà vẫn học được nhiều điều mới cũng hay đấy. Vậy thì điền email xuống dưới để đăng ký ngay thôi!