Quản lý đăng ký

Bạn có thể theo dõi thảo luận tại Những mẫu câu tiếng Anh cần nhớ khi đi du lịch nước ngoài 2. Làm ninja mà vẫn học được nhiều điều mới cũng hay đấy. Vậy thì điền email xuống dưới để đăng ký ngay thôi!