Quản lý đăng ký

Bạn có thể theo dõi thảo luận tại Luyện nói tiếng Anh giao tiếp chủ đề HOBBIES cùng Thảo Kiara. Làm ninja mà vẫn học được nhiều điều mới cũng hay đấy. Vậy thì điền email xuống dưới để đăng ký ngay thôi!